شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

دخترم دنیای من

دخترم دنیای من


کانال مربوط به اطلاع رسانی فعالیتهای دختران دانش اموز سراسر کشور زیر نظر حوزه مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش

Dokhtaram_donyayee_man@شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 08:06:53 454K
دخترم دنیای من

دخترم دنیای من

@Dokhtaram_donyayee_man


دانش آموزان چه مواردی را در آزمونهای نهایی رعایت کنند.

#دخترم_دنیای_من
@Dokhtaram_donyaye_man×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام