شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

دخترم دنیای من

دخترم دنیای من


کانال مربوط به اطلاع رسانی فعالیتهای دختران دانش اموز سراسر کشور زیر نظر حوزه مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش

Dokhtaram_donyayee_man@جمعه 25 خرداد 1403 - 16:05:33 40K
دخترم دنیای من

دخترم دنیای من

@Dokhtaram_donyayee_man


اطلاعیه

بر اساس اعلام دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اولیای دانش آموزانی که می خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی استفاده نمایند می بایست درخواست خود را تا اول تیرماه در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی(سپند) که توسط اتحادیه های تابعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشوربه آدرس
https://irtusepand.ir
طراحی و فعالیت می نمایدثبت نمایند.×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام