شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 1 خرداد 1403 - 13:43:24 3M
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه کاربران محترم متقاضی ثبت سنجش بدو ورود

✅ مهلت ثبت درخواست سنجش بدو ورود تا تاریخ 20 خرداد 1403 تمدید شد.

☑️مراحل جهت مشاهده و اقدام

⬅️ پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir
⬅️ ورود از طریق دکمه والدین/ عموم/ فرهنگیان
⬅️ انتخاب آیکن "سنجش بدو ورود"


مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام