شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 4 مهر 1402 - 12:25:43 13M
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


🔔قابل توجه مدیران، معلمان و دانش آموزان🔔


✅ در تله افراد سودجو نیفتیم!


‼️دیدن این کلیپ برای همه کاربران شاد ضروری است.


➡️➡️ @Fanavari_setad ⬅️⬅️×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام