شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 18 مهر 1402 - 19:11:51 989K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم

✅رفع خطای عدم حذف پیش ثبت نام

👈🏻جهت ثبت درخواست مجدد:

⬅️ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه
⬅️عملیات اولیه
⬅️عملیات پیش ثبت نام
⬅️پیش ثبت نام
⬅️ورود به پیش ثبت نام
⬅️ثبت درخواست مجدد

                        با تشکر🌹


مرکز توسعه آموز‌ش‌مجازی، فناوری‌ و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش
@Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام