شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 18 مهر 1402 - 19:14:03 1M
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم

✅روال ثبت نام دانش آموزان بدون هویت ایرانی

1️⃣مرحله اول؛ تولید کد
👈🏻ورود به سیدا با کاربری رابط اتباع منطقه

⬅️عملیات اولیه
⬅️ سازماندهی و ثبت نام
⬅️ ثبت مشخصات اتباع
⬅️ ایجاد
⬅️انتخاب گزینه ایرانیان فاقد مدرک هویتی
⬅️ تکمیل اطلاعات
⬅️اعتبار سنجی و تایید

2️⃣مرحله ی دوم؛ در خواست ثبت نام
👈🏻ورود به سامانه my.medu.ir

⬅️ انتخاب گزینه تعیین سطح
⬅️ تکمیل فیلدها و اطلاعات درخواستی
⬅️ انتخاب استان/منطقه و مدرسه
⬅️تایید و ارسال درخواست


3️⃣مرحله ی سوم؛ تایید درخواست
👈🏻ورود به سیدا با کاربری طرح و برنامه منطقه

⬅️عملیات اولیه
⬅️ عملیات پیش ثبت نام
⬅️دانش آموزان جامانده از تحصیل
⬅️در حال بررسی/انتخاب دانش آموز/تایید

4️⃣مرحله ی چهارم؛ تایید درخواست توسط مدیر
👈🏻ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه

⬅️انتخاب سال تحصیلی402-403
⬅️عملیات اولیه
⬅️عملیات پیش ثبت نام
⬅️دانش آموزان جامانده از تحصیل
⬅️در حال بررسی/انتخاب دانش آموز/تایید

                      با تشکر🌹

مرکز توسعه آموز‌ش‌مجازی، فناوری‌ و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش
@Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام