شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@پنج شنبه 20 مهر 1402 - 17:57:22 1M
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم

✅ فعال شدن گزینه تایید نهایی کلاسبندی در سال 402-403

👈🏻 جهت اقدام:

⬅️ ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه
⬅️ سال تحصیلی402-403
⬅️عملیات اولیه
⬅️ مدیریت کلاسبندی
⬅️ کلاسهای مدرسه

‼️با محدودیت هر یک ساعت یک بار، امکان استفاده از این گزینه جهت بروز شدن آخرین تغییرات کلاس بندی وجود دارد.

                      با تشکر🌹

مرکز توسعه آموز‌ش‌مجازی، فناوری‌ و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش
@Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام