شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@یک شنبه 23 مهر 1402 - 21:34:57 695K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌 قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی


✅ رفع خطای "اطلاعات هویتی با این کد ملی و تاریخ تولد یافت نشد"  در پیش ثبت نام پایه اول


👈🏻جهت اقدام و درخواست پیش ثبت نام

⬅ ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه
⬅ سال تحصیلی402-403
⬅ عملیات اولیه
⬅ عملیات پیش ثبت نام
⬅ ورود به پیش ثبت نام
⬅ تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و ارسال درخواست به مدرسهمرکز توسعه آموز‌ش‌مجازی، فناوری‌ و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش
@Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام