شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 21:05:44 493K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه کاربران محترم

✅ امکان مشاهده و مدیریت نشست های فعال در پنجره واحد خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش  

☑️مراحل جهت مشاهده و اقدام
⬅️ ورود به پنجره واحد خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir
⬅️ انتخاب گزینه مشخصات
⬅️ انتخاب سربرگ نشست های فعال
⬅️ مشاهده و حذف نشست های مورد نظر


مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام