شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@شنبه 5 اسفند 1402 - 08:52:10 808K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


بن بستی برای مهندسان وجود ندارد،
دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند،
مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند...

🌹۵ اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ خراسانی، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، بر همه آنانی که دلی در پی ساختن دارند مبارک.🌹مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام