شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 8 اسفند 1402 - 11:55:37 641K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


❇️ اختتامیه جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده

چهارشنبه نه اسفند ماه
سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام