شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 8 اسفند 1402 - 15:36:06 716K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس

✅ رفع خطای «موقتا بسته است.» جهت ثبت نمرات هنرستان بزرگسال

☑️مراحل جهت مشاهده و اقدام

⬅️ ورود به پنجره خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir
⬅️ ورود از طریق درگاه دولت من
⬅️ سها(سکوی هوشمند سازمانی)
⬅️ ورود به سیدا
⬅️عملیات ضمن سال
⬅️ورود نتایجمرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام