شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@سه شنبه 8 اسفند 1402 - 19:26:48 741K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس خارج از کشور

✅ امکان ایجاد رمز عبور کاربران مدارس خارج از کشور

☑️مراحل جهت مشاهده و اقدام

⬅️ ورود به پنجره خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir
⬅️ ورود از طریق نام کاربری و کلمه عبور
⬅️ سها(سکوی هوشمند سازمانی)
⬅️ ورود به سیدا
⬅️مدیریت
⬅️انتصاب و دسترسی
⬅️کلمه عبور پرسنل خارج از کشورمرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام