شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@جمعه 11 اسفند 1402 - 10:33:46 262K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


هفته نامه خبری فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش (۵ اسفند لغایت ۹ اسفند ۱۴۰۲)

🟠سامانه سیدا:

✅ خطای«موقتا بسته است.» جهت ثبت نمرات هنرستان بزرگسال رفع شد.

✅ایجاد رمز عبور کاربران مدارس خارج از کشور از طریق کارتابل مدیر امکان پذیر شد.

مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavar×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام