شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@جمعه 11 اسفند 1402 - 10:34:14 239K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


هفته نامه خبری فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش (۵ اسفند لغایت ۹ اسفند ۱۴۰۲)

🟠پنجره واحد خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش:

✅ مشاهده و مدیریت نشست های فعال در پنجره واحد خدمات یکپارچه وزارت آموزش و پرورش امکان پذیر شد.


مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavar×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام