شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@دو شنبه 4 تیر 1403 - 00:55:54 123K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه اول استثنایی و سمپاد

✅ رفع مغایرت کارنامه سالیانه و دفتر نتایج ارزشیابی در مدارس متوسطه اول استثنایی و سمپاد

☑️مراحل جهت مشاهده و اقدام

⬅️ ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir
⬅️ ورود به سها(سکوی هوشمند سازمانی)
⬅️ ورود به سیدا
⬅️عملیات ضمن سال
⬅️کارنامه
⬅️دفتر نتایج ارزیابی

مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام