شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@دو شنبه 4 تیر 1403 - 13:07:19 73K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


✅ راهنمای شماره 82

⁉️  عنوان : تایید درخواست های پیش ثبت نام دانش آموز متقاضی مدارس شاهد در سامانه سیدا

📣 در این راهنما با نحوه تایید درخواست های پیش ثبت نام دانش آموز متقاضی مدارس شاهد در سامانه سیدا آشنا می شوید.


💻 جهت مشاهده کلیک نمایید
https://kandoo.medu.ir/v/NUlxple0e03ct

مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام