شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

Fanavari_setad@دو شنبه 4 تیر 1403 - 13:10:33 62K
مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


✅ راهنمای شماره 64

⁉️  عنوان :تغییر دوره تحصیلی در سامانه سیدا

📣 در این راهنما با نحوه تغییر دوره تحصیلی در سامانه سیدا آشنا می شوید.

💻 جهت مشاهده کلیک نمایید
https://kandoo.medu.ir/v/NUlx1t9nmz5of


مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام