شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری


💢 وزارت آموزش و پرورش 💢 🔸 🔶 🔸 مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات

@Fanavari_setad

3M

https://shad.ir/Fanavari_setadدو شنبه 31 اردیبهشت 1403 479K

آمدم ای شاه پناهم بده... مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات 🆔 @Fanavari_setad 💻 پورتال https://ict.medu.gov.ir 📱کانال کندو ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام