شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

هنرهای آوایی و سرود

هنرهای آوایی و سرود


@HonarAvaii

117K

https://shad.ir/HonarAvaiiجمعه 16 تیر 1402 2M


چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 44K

🌺🍃🌺🍃🔸🎼🔸🍃🌺🍃🌺 ... (ادامه)


چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 0

متن شعر #خرمشهرها سبزه شبیه بخت تهمینه سرخه مثه خون رگ رستم به پاکیه برف دماونده این خاک این آبادی ... (ادامه)


دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 44K

🌺🍃🌺🍃🔸🎼🔸🍃🌺🍃🌺 ... (ادامه)


یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 0

؛💎🌿💎؛ گروه تخصصی ســرود #مراحل تولید صدا ✳️ لازم است قبل از تشکیل گروه های سرود و کرال، ابتدا موارد ... (ادامه)


یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 4K

🌺🍃🌺🍃🔸🎼🔸🍃🌺🍃🌺 ... (ادامه)


دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 316K


@


#سرود 🌹سلام شهید غیرت کارت نداره قیمت 🔹کاری از: گروه سرود میثاق تهران به دوستان خود اطلاع دهید.💌 ▫️▫️▫️▫️ شبکه ... (ادامه)


شنبه 2 اردیبهشت 1402 50K

🌺🍃🌺🍃🔸🎼🔸🍃🌺🍃🌺 ... (ادامه)


شنبه 2 اردیبهشت 1402 0

دانلود

سرود مقام‌ کبریا متن سرود ... (ادامه)


شنبه 2 اردیبهشت 1402 0

💠 سرود « مقام کبریا ( معلم ) » نسخه باکلام ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام