شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

هنرهای دستی و تجسمی

هنرهای دستی و تجسمی


HonarDasti@سه شنبه 7 شهریور 1402 - 10:11:14 79K
هنرهای دستی و تجسمی

هنرهای دستی و تجسمی

@HonarDasti@


📽بریم سراغ هیئت داوران بخش هنرهای نمایشی 🎭📽🎞


✅داوران بخش نمایش صحنه‌ای


🔸اداره‌ کل‌ فرهنگی‌ هنری‌‌ اردوها‌ و فضاهای‌ پرورشی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش
🔸اداره‌کل‌آموزش‌وپرورش‌خراسان‌رضوی

#چهل‌_و_یکمین‌_دوره‌_جشنواره‌_فرهنگی‌_هنری_امید_فردا
#داوری‌_حضوری

🌐https://shad.ir/fardafestival×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام