شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سرای خواجه نصیر پیشوا

پژوهش سرای خواجه نصیر پیشوا


ارتباط با مدیر پژوهش سرا و کانال @Z_Bahadori1401 دیگر پل های ارتباطی با پژوهش سرا ۰۲۱۳۶۷۲۱۶۶۰ Id inst: RCTPishva ایتا و شاد: Shad .insta . Telegram: @RCTPishva

@Rctpishva

1K

https://shad.ir/Rctpishvaچهار شنبه 28 تیر 1402 146K


@


دانلود

#آوانمای_محرم روایت اول🏴 اجرا: فاطمه سرخیل دانش‌آموز پایه یازدهم شهرستان رباط کریم #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم ✍️ 📸 🎥 💻📱 ✍️ #آوای‌تعلیم 🇮🇷رسانه‌ای ... (ادامه)


جمعه 9 تیر 1402 0

دانلود

✅محتوی های علمی آزمون پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری - دوره تحصیلی کارودانش وفنی وحرفه ای 🔰پنجمین دوره مسابقات زیست ... (ادامه)


جمعه 9 تیر 1402 0

دانلود

✅محتوی های علمی آزمون پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری - دوره تحصیلی متوسطه دوم 🔰پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری # ... (ادامه)


جمعه 9 تیر 1402 0

دانلود

✅محتوی های علمی آزمون پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری - دوره تحصیلی متوسطه اول 🔰پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری # ... (ادامه)


جمعه 9 تیر 1402 0

دانلود

✅محتوی های علمی آزمون پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری - دوره تحصیلی متوسطه دوم 🔰پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری # ... (ادامه)


جمعه 9 تیر 1402 0

دانلود

✅محتوی های علمی آزمون پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری - دوره تحصیلی متوسطه اول 🔰پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری # ... (ادامه)


جمعه 9 تیر 1402 0

دانلود

✅محتوی های علمی آزمون پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری - دوره تحصیلی کارودانش وفنی وحرفه ای 🔰پنجمین دوره مسابقات زیست ... (ادامه)


چهار شنبه 24 خرداد 1402 1K

دانلود

گرایش های مربوط به دوره دوم متوسطه در مسابقات یازده گانه چهارمین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی ... (ادامه)


دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 800

دانلود

♦️ خلاصه شیوه نامه پنجمین دوره مسابقات زیست فناوری ╭━━━━⊰🇮🇷⊱━━━━╮                      🔭🌕🌎🌓🌍☄🛸🚀🛰 پژوهش‌سرای خواجه نصیرالدین طوسی شهرستان پیشوا شماره تماس ... (ادامه)


شنبه 26 فروردین 1402 498K


@


دانلود

گرایش های مربوط به دوره دوم ابتدایی در مسابقات یازده گانه چهارمین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی 💢 ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام