شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

برنامه نویسی و سواد دیجیتال

برنامه نویسی و سواد دیجیتال


@SavadDigital

62K

https://shad.ir/SavadDigitalشنبه 9 اردیبهشت 1402 81K

✨اتمام ارسال محتوای گام هفتم✨ ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 91K


برنامه نویسی و سواد دیجیتال

برنامه نویسی و سواد دیجیتال

@SavadDigital


7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 21 📽فیلم آموزشی اسکرچ 2 ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 96K


برنامه نویسی و سواد دیجیتال

برنامه نویسی و سواد دیجیتال

@SavadDigital


7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 21 📽فیلم آموزشی اسکرچ 3 ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 98K


برنامه نویسی و سواد دیجیتال

برنامه نویسی و سواد دیجیتال

@SavadDigital


7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 21 📽فیلم آموزشی اسکرچ 1 ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 63K

◀ارسال #محتوای_آموزشی_پروژه_21_پایه_ششم 📌موضوع: برنامه نویسی کودکان (قسمت هفتم) ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 67K

7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 20 📽فیلم آموزشی ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت آموزش و ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 62K

دانلود

7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 20 📒درسنامه ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 60K

دانلود

7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 20 📸اینفوگرافیک 4 ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت آموزش و ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 59K

دانلود

7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 20 📸اینفوگرافیک 2 ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت آموزش و ... (ادامه)


شنبه 9 اردیبهشت 1402 58K

دانلود

7⃣گام هفتم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 20 📸اینفوگرافیک 3 ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت آموزش و ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام