شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

برنامه نویسی و سواد دیجیتال

برنامه نویسی و سواد دیجیتال


@SavadDigital

80K

https://shad.ir/SavadDigitalچهار شنبه 15 فروردین 1403 47K

✨⭐️اتمام آموزش های گام ششم⭐️✨ ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 52K

6⃣گام ششم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 18 📽فیلم آموزشی ساخت ماشین حساب در اسکرچ (قسمت دوم) ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 50K

6⃣گام ششم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 18 📽فیلم آموزشی ساخت ماشین حساب در اسکرچ (قسمت اول) ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 48K

6⃣گام ششم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 18 📽فیلم آموزشی ساخت برنامه پینت در اسکرچ (قسمت دوم) ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 45K

6⃣گام ششم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 18 📽فیلم آموزشی ساخت برنامه پینت در اسکرچ (قسمت اول) ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 40K

🔻مخاطبان محترم مجری طرح آموزش محتواهای اسکرچ جونیور در این پایه اختیاری می باشد. 💢می توانید به عنوان پیش نیاز،قبل ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 41K

◀ارسال #محتوای_آموزشی_پروژه_18_پایه_ششم 📌موضوع: برنامه نویسی کودکان (قسمت ششم) ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 43K

6⃣گام ششم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 17 📽فیلم آموزشی ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های آموزش ابتدایی وزارت آموزش و ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 41K

◀ارسال #محتوای_آموزشی_پروژه_17_پایه_ششم 📌موضوع: مدل سازی و شبیه سازی ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 43K

6⃣گام ششم 6⃣پایه ششم ↩️پروژه 16 📽فیلم آموزشی آشنایی با محیط ویندوز (قسمت5) ✍🏻گروه برنامه ریزی ،فناوری و گروه های ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام