شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهشسرای اندیشه پویا.10

پژوهشسرای اندیشه پویا.10


این کانال با هدف ارتقا سطح پژوهشی -علمی دانش آموزان واعلام برنامه های پژوهشسرای اندیشه پویا منطقه 10تهران ایجاد شده است.

andishehpouya10@سه شنبه 6 تیر 1402 - 22:24:59 2K
پژوهشسرای اندیشه پویا.10

پژوهشسرای اندیشه پویا.10

@andishehpouya10


✳پاسخ چالش وسرگرمی -شماره 1 جواب : مازیاران چشم یاری داشتیم این مصرع از اشعار حافظ می باشد.ایشان می فرمایند : ما زِ یاران چَشمِ یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

تا درختِ دوستی بَر کِی دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیینِ درویشی نبود

ور نه با تو ماجراها داشتیم

شیوهٔ چَشمت فریبِ جنگ داشت

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

گُلبُنِ حُسنَت نه خود شد دلفُروز

ما دَمِ همت بر او بگماشتیم

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد

جانبِ حُرمَت فرو نگذاشتیم

گفت خود دادی به ما دل حافظا

ما مُحَصِّل بر کسی نَگماشتیم ✳تبریک به عزیزانی که دراین سرگرمی ( رمزخوانی )شرکت نمودند وموفق به کشف آن گشتند 👏🎉🎊👏🎊 بزودی سرگرمی وچالش شماره 2 اعلام می گردد😊☺×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام