شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

⌟ انـجـمـن 📚نویسندگان⌜ فردا

⌟ انـجـمـن 📚نویسندگان⌜ فردا


‹💐﷽🎋› - مدیر کانون: مجتبی زمردکار - مدیر کانال: "خانم لیلا غنی زاده" ♥️🔥 @HAMSHAGERDISALAM'

@anjomaneadabi15

100K

https://shad.ir/anjomaneadabi15چهار شنبه 21 تیر 1402 217K

‌‌ گفت؛ بهشون توجه نکن من بعد از سال‌ها زندگی کردن با این مردم فهمیدم که خطرناک تر از آدم‌هایی ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 139K

‌ هگل: انسان شریف هرگز به اندازه کافی شریف نیست؛ ـو هیچ تبهکاری هم تمام و کمال تبهکار نیست..! 📕: ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 135K

‌ راه اگر سخت؛ اگر تلخ ولی می‌دانم آخرش لذت نابیست ، اگر "صبر" کنم ...️🌱💚! ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 124K

‌ سَبزِ‌مُطلق..💚 ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 121K

• #شعر♥📕• ‌ دردم ‌به ‌جان ‌رسید ‌و‌ طبیبم پدید‌ نیست دارو‌فروشِ‌ خسته‌دلان ‌را دکان‌ کجاست...؟! #خواجوی‌کرمانی 🕊  ै ⃟♥️ᴊᴏ⃢ɪɴ ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 116K

• #شعر♥📕• ‌ به خوابِ بى‌خبرى رفته‌ايم و در دلمان هنوز هم كه هنوز است عشق بيدار است..🌱 #سید‌تقی‌سیدی ‌ ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 116K

• #شعر♥📕• ‌‌ خوردیم زخم‌ها که نه خون آمد و نه آه‌! این چه نیش بود که تا استخوان برفت..🍂 ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 116K

• #شعر♥📕• ‌‌ ای زندگی بردار دست از امتحانم چیزی نه می‌دانم نه می‌خواهم بدانم.. #فاضل‌نظری 🌱💚  ै ⃟♥️ᴊᴏ⃢ɪɴ ꧇ ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 113K

• #شعر♥📕• ‌ دلتنگ تواَم ای که به وصلت نرسیدم! ای کاش خودت را سر قبرم برسانی...🍂 ‌ ــ سیدتقی‌سیدی ... (ادامه)


چهار شنبه 21 تیر 1402 109K

‌ هرچه بیشتر می‌آموزی؛ کمتر می‌هراسی. "آموختن" نه به مفهوم تحصیل دانشگاهی، بلکه به معنای شناختن عملی زندگی..🌱 📗: درک ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام