شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

انجمن‌ نجوم(سمرستاره)کامیاران🌠

انجمن‌ نجوم(سمرستاره)کامیاران🌠


@astropole_kamyaran

2K

https://shad.ir/astropole_kamyaranسه شنبه 28 تیر 1401 9K

𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒✨ ➖➖➖➖➖🌑🌒🌓🌔🌕 ❇️نجوم(سمر ستاره)شهرستان کامیاران ╭─┅═🪐🪐🪐🪐═┅─╮ 🆔‌@astropole_kamyaran ╰─┅═🪐🪐🪐🪐═┅─╯ ... (ادامه)


جمعه 3 تیر 1401 7K

𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝🌌✨ ➖➖➖➖➖🌑🌒🌓🌔🌕 ❇️نجوم(سمر ستاره)شهرستان کامیاران ╭─🪐🪐🪐🪐─╮ 🆔‌@astropole_kamyaran ╰─🪐🪐🪐🪐─╯ ... (ادامه)


جمعه 3 تیر 1401 6K

𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝🌌✨ ➖➖➖➖➖🌑🌒🌓🌔🌕 ❇️نجوم(سمر ستاره)شهرستان کامیاران ╭─┅═🪐🪐🪐🪐═┅─╮ 🆔‌@astropole_kamyaran ╰─┅═🪐🪐🪐🪐═┅─╯ ... (ادامه)


سه شنبه 24 اسفند 1400 6K

✅کل منظومه شمسی به دور هسته کهکشان راه‌شیری، یعنی سیاهچاله کلان جرم قوس Sagittarius A* می‌چرخد ​​و 225 تا 250 ... (ادامه)


دو شنبه 23 اسفند 1400 5K

🎥 لحظه تحویل سال چگونه تعیین می‌شود؟ ➖➖➖➖➖🌑🌒🌓🌔🌕 ❇️نجوم(سمر ستاره)شهرستان کامیاران🌠 ╭─┅═🪐🪐🪐🪐═┅─╮ 🆔‌@astropole_kamyaran ╰─┅═🪐🪐🪐🪐═┅─╯ ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام