شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

بازی زندگی کودک

بازی زندگی کودک


دبیرخانه کشوری بازی و سرگرمی آموزش پیش از دبستان مستقر در استان مازندران

bazizendegikoudak@چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401 - 21:03:00 788K
بازی زندگی کودک

بازی زندگی کودک

@bazizendegikoudak


#بازی_زندگی_کودک

🔶نام فعالیت:بازی نی و کش
🎯هدف: پرورش مهارت های جسمی و اجتماعی
🧕مربی: سحر رستار ازناحیه یک ساری

📚 دبیرخانه کشوری بازی و سرگرمی ویژه کودکان پیش از دبستان . استان مازندران
🔎@bazizendegikoudak×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام