شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

بازی زندگی کودک

بازی زندگی کودک


دبیرخانه کشوری بازی و سرگرمی آموزش پیش از دبستان مستقر در استان مازندران

bazizendegikoudak@چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401 - 20:52:54 616K
بازی زندگی کودک

بازی زندگی کودک

@bazizendegikoudak


#بازی_زندگی_کودک

🔶نام فعالیت:بازی حلقه و میله
🎯هدف: پرورش مهارت های جسمی و حرکتی
🧕مربی: سحر رستار ازناحیه یک ساری

📚 دبیرخانه کشوری بازی و سرگرمی ویژه کودکان پیش از دبستان . استان مازندران
🔎@bazizendegikoudak×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام