شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

چالش "دعوت"

چالش "دعوت"


دعوت" نوجوانان ایران از همه مردم؛ برای شرکت درانتخابات

@ch_davat

29K

https://shad.ir/ch_davatیک شنبه 6 اسفند 1402 9K

کیمیا شبانی🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از تهران #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #تهران حتما؛ دوستان و همکلاسی هاتون رو هم برای شرکت ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

محدثه تلخابی 🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از مرکزی ، شهر تلخاب #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #مرکزی حتما؛ دوستان و همکلاسی هاتون ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

اسما کاظم زاده 🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از اصفهان ، شهر اردهال #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #اصفهان حتما؛ دوستان و همکلاسی ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

اسرا امیری 🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از زنجان #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #زنجان حتما؛ دوستان و همکلاسی هاتون رو هم برای ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 12K

فاطمه عاشوری🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از گیلان #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #گیلان حتما؛ دوستان و همکلاسی هاتون رو هم برای شرکت ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

دانیال میرزایی 🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از ایلام #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #ایلام حتما؛ دوستان و همکلاسی هاتون رو هم برای ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

محمدحسن و محمدحسین قاسمی 🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از اصفهان ، شهر گلپایگان #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #اصفهان حتما؛ دوستان و ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

کوثر روحانی 🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از خراسان شمالی ، شهرستان راز و جرگلان #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #خراسان_شمالی حتما؛ دوستان ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

نرگس ذوالفقاری، مبینا سجادی🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از ایلام، شهرستان مهران #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #ایلام حتما؛ دوستان و همکلاسی هاتون ... (ادامه)


یک شنبه 6 اسفند 1402 9K

الناز قادریان،ریحانه صادقی،مریم ثقفی 🇮🇷 افتخار ایران🇮🇷 🌍 از کردستان ، شهرستان بیجار، دبیرستان فرزانگان #چالش_دعوت #بچه_های_ایران #ایران_آینده_من_است #کردستان حتما؛ ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام