شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار(☀️چهل چراغ☀️ )

آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار(☀️چهل چراغ☀️ )


🚩معلم چراغی است گیتی فروز       🚩چراغی که هرگز نیفتد زسوز در چهل چراغ می بینید؛ 🔻اخبار آموزش و پرورش. 🔻اخبار فرهنگیان. 🔻اطلاعیه های ضمن خدمت. 🔻همایش ها و جشنواره ها. 🔻اخبار مدارس. 🔻و... ارتباط با روابط عمومی آ.پ: خانم حسن پور: @hasanpour4745 در شاد 🆔️ @chehlcheragh

chehlcheragh@پنج شنبه 14 تیر 1403 - 03:52:49 750
آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار(☀️چهل چراغ☀️ )

آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار(☀️چهل چراغ☀️ )

@chehlcheragh


هيچگاه ؛ یـک روزِ خـوب را
با فکـر کردن به یـک روز بـد
خـراب نکـن...
گذشتـه را رهـا کـن ؛
امـروزت را زیبـا بسـاز...


#صبحتـون_زیبا🌸🍃

🌸نشانی کانال تلگرام:

🆔 @chehlcheragh

🌸نشانی کانال شاد:

🆔 @chehlcheragh

🌸نشانی پایگاه اینترنتی:

‌🖥️⁩ roshtkhar-razavi.medu.gov.ir/×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام