شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

◞استوری،تکست 🖤'|'🌱 TaKeSt،StoRi◜

◞استوری،تکست 🖤'|'🌱 TaKeSt،StoRi◜


•بروزترین و موود ترین کانالِ ◞تکست،استوری 🖤'|'🌱 TaKeSt،StoRi◜ در شبکه شاد..! . کانال دوم،◞تئوری‌لند'👁|💛'TeOri LaNd◜ : 🔏 : @STicKeR_tRaInInG .. . ↲جهت حمایت از ما #اعلان ها را روشن کنید'🔔

@eraadat

211K

https://shad.ir/eraadatیک شنبه 4 دی 1401 608K

#StOoRi'🎬♥️.𖧧 ▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃ - @eRaaDaT ༉ .. ... (ادامه)


یک شنبه 4 دی 1401 591K

#StOoRi | #TaKeSt '🔏♥️.𖧧 - قشنگترین حس زمانیه که یه اتفاق خوب برات میفته و تو مطمئنی اون اتفاق،، یه ... (ادامه)


یک شنبه 4 دی 1401 576K

#biu_gerafi'🎻💙.𖧧 ...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭 ▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃ - @eRaaDaT ༉ ... (ادامه)


یک شنبه 4 دی 1401 569K

﹝🌻تو بازی زندگی هیچوقت قربانی نباش! بلند شو، بجنگ تا سهمتو بگیری... 🐳﹞🪴🌧️ ... (ادامه)


یک شنبه 4 دی 1401 566K

اگه قراره از زندگی لذت ببریم، الان وقتشه،🎻💛 نه فردا، نه ماه دیگه، نه سال دیگه.🌧 امروز باید زیباترین روز ... (ادامه)


یک شنبه 4 دی 1401 563K

#PoRoF'🌱🌝.𖧧 ▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃ - @eRaaDaT ༉ .. ... (ادامه)


یک شنبه 4 دی 1401 566K

#TaKeSt' | PoRoF🖤🔏.𖧧 وخدایـے ڪہ اسپانسر تمام آرزوهامونه: )🔗❤️️ ▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃ - @eRaaDaT ༉ .. ... (ادامه)


شنبه 3 دی 1401 588K

‹ مي‌شَوَدشآدو‌بي‌مُلاحِظه‌بود؟! مي‌شَوَد،ماهَمیشہ‌هَمین‌بوٓدیم..🌱 › ... (ادامه)


شنبه 3 دی 1401 585K

#ShAeRaNeH'✨🕯.𖧧 قاصدك‌هاي‌پریشآن‌را‌که‌با‌خود‌باد‌برد .. باخودم‌گفتم‌مرا‌هم‌میتوان‌از‌یاد‌برد'🦋 - فاضل‌نظری. ▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃ - @eRaaDaT ༉ .. ... (ادامه)


شنبه 3 دی 1401 575K

#ShAeRaNeH'✨🕯.𖧧 از‌هر‌طرف‌که‌رفتم‌جز‌وحشتم‌نَیَفزود، زِنـهار‌از‌این‌بیابان‌وین‌راه‌بی‌نهایت .. - حافظ‌. ▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃ - @eRaaDaT ༉ .. ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام