شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

『️💡دانستنی و عجایب🌏』

『️💡دانستنی و عجایب🌏』


『️﷽』 -بزرگترین کانال دانستنی و عجایب در شاد🌏! 𝐊𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞...♨️ 👻بدانید و آگاه باشید...! ⊰🔥 #فکت⊱ ‌‌‌⊰🤯 #دانستنی⊱ ⊰🧠 #تست_هوش⊱ ‌⊰‼️ #اطلاعات_عمومی⊱ ‌•────•💡•────• زیر نظر آموزش و پرورش استان قزوین

etelat_omomi@چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 14:48:35 623K
『️💡دانستنی و عجایب🌏』

『️💡دانستنی و عجایب🌏』

@etelat_omomi


سنگ عقیق قدمتی چندهزار ساله درجواهرسازى تمدن هاى باستانى دارد. عقیق آتشین یکی از نادرترین عقیق های موجود است که ٦٠سال است در بازار یافت می شود وشبيه دانه انگور است.   ♥⃠❧→ 𝖉𝖔𝖓𝖙 𝖈𝖔𝖕𝖞
┄┄ ┉┉┉•••◂𖦹🇮🇷𖦹▸•••┉┉┉ ┄┈
「⃢҈🚃ြ➤ [ https://shad.ir/etelat_omomi ]×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام