شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش


اطلاع رسانی سامانه جامع دانش آموزی آموزش _ تصویری آموزش _ صوتی اطلاع رسانی لحظه ای آپدیت های سامانه بروزترین خبرها معتبرترین اطلاعیه های سیدا تنها کانال رسمی اطلاع رسانی سامانه جامع دانش آموزی تحت نظارت مرکز توسعه آموزش مجازی،فناوری امنیت اطلاعات آموزش و پرورش می‌باشد .... @fanavari_sida

@fanavari_sida

85K

https://shad.ir/fanavari_sidaیک شنبه 2 بهمن 1401 0

قابل توجه مسئولین محترم استان ها ،شهرستان ها و مناطق🍀☘ 💯در سال جاری با اجرای طرح شهید محمودوند(شهید شاخص تفحص) ... (ادامه)


پنج شنبه 24 آذر 1401 814K


مرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


به زودی امکان رزو گردشگری پرسنل در درگاه My.medu.ir (از طریق کارت اعتباری توانا) همچنین تور مجازی هم فعال خواهد ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 589K


سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

@fanavari_sida


✍ موضوع : 💢نحوه افزودن تیم منتخب منطقه توسط سطح منطقه توسط کارشناس تربیت بدنی منطقه در جشنوارها و مسابقات ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 106K


سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

@fanavari_sida


✍ موضوع : نحوه دسترسی سطح منطقه توسط کارشناس تربیت بدنی منطقه در جشنوارها و مسابقات ورزشی در سطح 🏢 ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 594K


سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

@fanavari_sida


✍ موضوع : نحوه ثبت تیم منتخب آموزشگاه در جشنوارها و مسابقات ورزشی در سطح 🏢 "مدرسه" در سامانه سیدا ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 184K


سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

@fanavari_sida


✍ موضوع : نحوه ثبت تیم ها در جشنوارها و مسابقات ورزشی در سطح 🏢 "مدرسه" در سامانه سیدا سال ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 184K


سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

سامانه جامع دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

@fanavari_sida


✍ موضوع : نحوه ثبت تیم ها در جشنوارها و مسابقات ورزشی در سطح 🏢 "مدرسه" در سامانه سیدا سال ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 589K

✍ موضوع : 💢نحوه افزودن تیم منتخب منطقه توسط سطح منطقه توسط کارشناس تربیت بدنی منطقه در جشنوارها و مسابقات ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 106K

✍ موضوع : نحوه دسترسی سطح منطقه توسط کارشناس تربیت بدنی منطقه در جشنوارها و مسابقات ورزشی در سطح 🏢 ... (ادامه)


سه شنبه 1 آذر 1401 594K

✍ موضوع : نحوه ثبت تیم منتخب آموزشگاه در جشنوارها و مسابقات ورزشی در سطح 🏢 "مدرسه" در سامانه سیدا ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام