شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مراقبین سلامت مدارس

مراقبین سلامت مدارس


🔹️این کانال در جهت انتشار آموزه های سلامت محور با هدف ارتقاء سواد سلامت، تبادل تجربیات و اطلاع رسانی به مراقبان و کارشناسان و رابطان محترم سلامت مدارس کشور، با مدیریت دفتر سلامت و تندرستی تشکیل شده است. ۱۳۹۹/۶/۲۲🔹️ ارتباط : 🖥 www.salamat-shs.medu.ir

healtheducation@یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 15:11:48 850K
مراقبین سلامت مدارس

مراقبین سلامت مدارس

@healtheducation
×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام