شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز


بسم الله...☝❤ . "نسل ما،نسل #ظهور است؛ قوی باید شد "✌ کانال هُـدهُـد اَنجـمن "#تنها کانال رسمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز" با هُدهُدِ انجمن اسلامی،همراه باشید🐤😊 پل ارتباطی : @azmeazim

hodhod_anjoman@پنج شنبه 14 تیر 1403 - 10:55:15 465
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

@hodhod_anjoman


🔻خیانت حسن روحانی در گران شدن گوشت رو بشنوید
در اواخر دولتشون تمام دام‌های ماده رو صادر کردن و زادولد متوقف شد و گوسفند کمیاب.
یک دامدار توضیح می‌دهد که داستان از چه قرار است ...

روی ۲x ببینید.
بفرستید برای تا همه ببینند.×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام