شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز


بسم الله...☝❤ . "نسل ما،نسل #ظهور است؛ قوی باید شد "✌ کانال هُـدهُـد اَنجـمن "#تنها کانال رسمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز" با هُدهُدِ انجمن اسلامی،همراه باشید🐤😊 پل ارتباطی : @azmeazim

hodhod_anjoman@پنج شنبه 14 تیر 1403 - 15:39:27 315
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

@hodhod_anjoman


🛑 استاد عالی داره قَسمت میده:

«تو رو قرآن هررررررچی تــوان داری بزار وسط!»
.
.
.
.

(اولویت رو بگذاریم روی تبلیغ چهره به چهره و تماس تلفنی کمتر در فضای مجازی باشیم)🆔 @hodhod_anjoman×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام