شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز


بسم الله...☝❤ . "نسل ما،نسل #ظهور است؛ قوی باید شد "✌ کانال هُـدهُـد اَنجـمن "#تنها کانال رسمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز" با هُدهُدِ انجمن اسلامی،همراه باشید🐤😊 پل ارتباطی : @azmeazim

hodhod_anjoman@پنج شنبه 14 تیر 1403 - 18:17:20 211
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان البرز

@hodhod_anjoman


🔴⚫️🔴⚫️🔴
شنبه اول محرم است.
در کدام جبهه ایستاده ایم؟! 😐

#مشارکت‌حداکثری
#انتخاب‌اصلح

🟡 تلاش میدانی
بــی وقفه
با دوز اخلاص بالا
تا ساعت ۲۴ فرداشب×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام