شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

ایمای حرفه ای جابربن حیان

ایمای حرفه ای جابربن حیان


موضوع این کانال طرح جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری در معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران است.

@ima_jaber

8K

https://shad.ir/ima_jaberدو شنبه 20 تیر 1401 47K

معلم گرامی با سلام و احترام پرسشنامه زیر به منظور تعیین نیازهای فناورانه شما در آموزش الکترونیکی طراحی شده است. ... (ادامه)


چهار شنبه 25 خرداد 1401 57K

هم اکنون ... مرحله سوم تجلیل 🔻اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان طرح و برنامه های ابتدایی 🔴کانال پروژه های علمی ... (ادامه)


چهار شنبه 25 خرداد 1401 37K

هم اکنون ... جناب آقای بهرامی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 🔻اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان طرح ... (ادامه)


چهار شنبه 25 خرداد 1401 29K


چهار شنبه 25 خرداد 1401 25K


چهار شنبه 25 خرداد 1401 24K


چهار شنبه 25 خرداد 1401 23K

هم اکنون ... 🔻اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان طرح و برنامه های ابتدایی مرحله اول تجلیل 🔴کانال پروژه های علمی ... (ادامه)


چهار شنبه 25 خرداد 1401 23K

هم اکنون ... مرحله دوم تجلیل 🔻اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان طرح و برنامه های ابتدایی 🔴کانال پروژه های علمی ... (ادامه)


چهار شنبه 25 خرداد 1401 22K


چهار شنبه 25 خرداد 1401 21K

هم اکنون ... 🔸️جناب آقای دکتر بختیاری معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استات تهران 🔻اختتامیه و تقدیر ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام