شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

ایمای حرفه ای نظارت تحولی

ایمای حرفه ای نظارت تحولی


موضوع این کانال طرح نظارت تحولی در معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران است.

@ima_nezarate

3K

https://shad.ir/ima_nezarateجمعه 13 خرداد 1401 5K

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران معاونت آموزش ابتدایی اداره تکنولوژی ، گروه های آموزشی و بررسی ... (ادامه)


دو شنبه 9 خرداد 1401 6K

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران معاونت آموزش ابتدایی اداره تکنولوژی ، گروه های آموزشی و بررسی ... (ادامه)


دو شنبه 9 خرداد 1401 4K

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران معاونت آموزش ابتدایی اداره تکنولوژی ، گروه های آموزشی و بررسی ... (ادامه)


چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 8K

با سلام درود بر همکاران محترم ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی ( پایه ی سوم ) و علوم تجربی در دوره ... (ادامه)


سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 8K

با سلام درود بر همکاران محترم ارزشیابی در س علوم و هدیه های آسمان در دوره ی اول (پایه های ... (ادامه)


دو شنبه 22 فروردین 1401 6K


دو شنبه 22 فروردین 1401 5K


دو شنبه 22 فروردین 1401 5K×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام