شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

جوانه ها و کارگاه های مهارتی

جوانه ها و کارگاه های مهارتی


بہ نام خـٰالق گل هـٰاے ࢪنگے ⿻.🌸 𖨥 بہ کـٰانال جوانـِہ هـٰا خوش آمدید⿻.👋🏻 『دࢪ اٻـݩ کـٰانال با فعـٰالٻٺ هـٰاے هٻجـٰان اݩگـٻز و کلے چـٰالش همࢪاھ هستید 🦋✨.'⤹』 مـدٻـر : آقـای کـریـمـی『👌🏻🌿 .'⤹』 ارشد کانال : خانم بدوی『 🚎🌹.'⤹』 🌱ﺍﻟﻫم ﻋﺟل ﻟﻭﻟﻳک ﺍﻟﻓﺭج🌱.⿻.!

@ja_mah2

59K

https://shad.ir/ja_mah2جمعه 29 اردیبهشت 1402 2K

آقاجان... این روز ها بدون تو مانند برق و باد میگذرند... جمعه ها یکی پس از دیگری می آیند و ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 5K

- ـ ـ میگن کھ ؛ اگر انتظار دارۍ بدونِ درس خوندن شغلِ خوبۍبھ دست بیاری مثل این هست کھ ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 5K

نکاتی برای خلاصه نویسی ؛╮———————————᯽•᯽•᯽╭ 📔¹. همون بار اول خلاصه نکن قبل خلاصه کردن از تسلطت مطمئن باش 💛². به ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 5K

ویژگی جذاب ماه تولدت .🤓💗 فروردین↜ اعتماد بہ نفس! .🔥🧡. اردیبهشت↜ بااِراده! .🤞🏽🕶. خرداد↜ سازگار! .💛🤝. تیر↜ اهمیت دادن! .🪀💗. ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 8K

...‌🚶🏿‍♂✨ ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 8K

آخ... ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 8K

آخ اقا ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 8K

آخھ من تعریفشو از خیلیا شنیدم ولی نخواستے هنوز که هنوزه بیام🚶🏿‍♂🙂 آخه من تعریف ۸۰ کیلومتریتو کجای دلم بزارم؟ ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 8K

چاے تلخ حرمت... ... (ادامه)


جمعه 29 اردیبهشت 1402 7K

صدات ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام