شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانون ورزشی تنیس روی میز

کانون ورزشی تنیس روی میز


@kanonvarzeshi6

143K

https://shad.ir/kanonvarzeshi6دو شنبه 17 بهمن 1401 107K

با سلام جهت شرکت در کارزار تجدید پیمان جامعه ورزش با آرمان های انقلاب اسلامی روی لینک زیر بزنید و‌ ... (ادامه)


دو شنبه 26 اردیبهشت 1401 398K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت نوزدهم - جلسه آخر) #سطح_پيشرفته_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


دو شنبه 26 اردیبهشت 1401 394K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت هجدهم) #سطح_پيشرفته_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


دو شنبه 26 اردیبهشت 1401 391K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت هجدهم - جلسه آخر) #سطح_مبتدي_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


چهار شنبه 21 اردیبهشت 1401 392K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت هفدهم) #سطح_پیشرفته_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


چهار شنبه 21 اردیبهشت 1401 335K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت هفدهم - جلسه آخر) #سطح_نيمه_پیشرفته_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


چهار شنبه 21 اردیبهشت 1401 245K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت هفدهم) #سطح_مبتدي_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 274K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت شانزدهم) #سطح_پیشرفته_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 256K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت شانزدهم) #سطح_نيمه_پیشرفته_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)


چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 250K

دانلود

آموزش رشته ورزشی تنیس‌روی میز (قسمت شانزدهم) #سطح_مبتدي_تنیس‌روی‌میز ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام