شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانون ورزشی طناب‌زنی

کانون ورزشی طناب‌زنی


@kanonvarzeshi7

183K

https://shad.ir/kanonvarzeshi7دو شنبه 17 بهمن 1401 164K

با سلام جهت شرکت در کارزار تجدید پیمان جامعه ورزش با آرمان های انقلاب اسلامی روی لینک زیر بزنید و‌ ... (ادامه)


دو شنبه 26 اردیبهشت 1401 671K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت پانزدهم- جلسه آخر) #سطح_نیمه_پیشرفته_طناب‌زنی ... (ادامه)


دو شنبه 26 اردیبهشت 1401 674K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت چهاردهم) #سطح_نیمه_پیشرفته_طناب‌زنی ... (ادامه)


چهار شنبه 21 اردیبهشت 1401 708K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت سيزدهم) #سطح_نیمه_پیشرفته_طناب‌زنی ... (ادامه)


چهار شنبه 21 اردیبهشت 1401 666K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت سيزدهم- جلسه آخر) #سطح_مبتدي_طناب‌زنی ... (ادامه)


چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 563K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت دوازدهم- جلسه آخر) #سطح_پیشرفته_طناب‌زنی ... (ادامه)


چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 486K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت دوازدهم) #سطح_نیمه_پیشرفته_طناب‌زنی ... (ادامه)


چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 455K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت دوازدهم) #سطح_مبتدي_طناب‌زنی ... (ادامه)


شنبه 20 فروردین 1401 512K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت يازدهم) #سطح_پیشرفته_طناب‌زنی ... (ادامه)


شنبه 20 فروردین 1401 475K

دانلود

آموزش رشته ورزشی طناب‌زنی (قسمت يازدهم) #سطح_نیمه_پیشرفته_طناب‌زنی ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام