شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانون ورزشی حرکات اصلاحی

کانون ورزشی حرکات اصلاحی


@kanonvarzeshi8

200K

https://shad.ir/kanonvarzeshi8دو شنبه 24 بهمن 1401 136K

دانلود

تمرینات حرکات اصلاحی در منزل (قسمت نهم) #ویژه_مربیان_کانون_حرکات_اصلاحی ... (ادامه)


دو شنبه 24 بهمن 1401 135K

دانلود

معرفی ناهنجاری های ساختار قامتی (قسمت نهم) #ویژه_مربیان_حرکات_اصلاحی #ویژه_معلمین_تربیت‌بدنی #ناهنجاری_ساختار_قامتی ... (ادامه)


چهار شنبه 19 بهمن 1401 208K

دانلود

تمرینات حرکات اصلاحی در منزل (قسمت هشتم) #ویژه_مربیان_کانون_حرکات_اصلاحی ... (ادامه)


چهار شنبه 19 بهمن 1401 188K

دانلود

معرفی ناهنجاری های ساختار قامتی (قسمت هشتم) #ویژه_مربیان_حرکات_اصلاحی #ویژه_معلمین_تربیت‌بدنی #ناهنجاری_ساختار_قامتی ... (ادامه)


دو شنبه 17 بهمن 1401 194K

با سلام جهت شرکت در کارزار تجدید پیمان جامعه ورزش با آرمان های انقلاب اسلامی روی لینک زیر بزنید و‌ ... (ادامه)


دو شنبه 10 بهمن 1401 254K

دانلود

تمرینات حرکات اصلاحی در منزل (قسمت هفتم) #ویژه_مربیان_کانون_حرکات_اصلاحی ... (ادامه)


دو شنبه 10 بهمن 1401 232K

دانلود

معرفی ناهنجاری های ساختار قامتی (قسمت هفتم) #ویژه_مربیان_حرکات_اصلاحی #ویژه_معلمین_تربیت‌بدنی #ناهنجاری_ساختار_قامتی ... (ادامه)


دو شنبه 10 بهمن 1401 218K

دانلود

عادات وضعیتی و حرکتی (جلسه ششم - جلسه آخر) #عادات_وضعیتی #ویژه_والدین_دانش‌آموزان ... (ادامه)


دو شنبه 3 بهمن 1401 65K

دانلود

تمرینات حرکات اصلاحی در منزل (قسمت ششم) #ویژه_مربیان_کانون_حرکات_اصلاحی ... (ادامه)


دو شنبه 3 بهمن 1401 64K

دانلود

معرفی ناهنجاری های ساختار قامتی (قسمت ششم) #ویژه_مربیان_حرکات_اصلاحی #ویژه_معلمین_تربیت‌بدنی #ناهنجاری_ساختار_قامتی ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام