شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

˼ڪانونِامـٰامحسـین‹؏›دارآلقرانالمھدي‹عج›٫٫ 🦋' ! .˹

˼ڪانونِ�امـٰام�حسـین‹؏›دارآلقران�المھدي‹عج›٫٫ 🦋' ! .˹


        ʿʿ  ⸼࣪  𝗜и 𝘁h𝗲 и𝗮m𝗲 𝗼f 𝗔l𝗹a𝗵🪼 . ׁ ֢ ˒˒                Ꞌꞌ ⸱ A.𝗽,C𝗵e𝘁ɾoᴜ𝗱🫐 ִֶָ  𓂃 ◜ᨵ  ݁ #Ⲙα͠𝗻α𝗻ge𝗺α𝗻t : @khalilizade_azm 💙 ' 🦢   ᳶ◞ ◜ᨵ  ݁ #I𝗻teɾ𝗻αlⲘα͠𝗻α𝗻ge𝗺α𝗻t ⨾ #𝗭oԼfα͠g𝗵αɾȋ 💙 ' 🦢 @Vyoleta   ᳶ◞

@kanoonemamhossein

306K

https://shad.ir/kanoonemamhosseinیک شنبه 23 بهمن 1401 687K

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست #سعدی ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 687K

آدم مارگزیده، از ریسمان سیاه و سفید میترسد. #انجمن_کتاب_و_کتابخوانی ˼🌸🌥˹ #𝚏𝚊𝚝𝚎𝚖𝚎𝚑𝚖𝚊𝚑𝚟𝚒 ˼👀🦋˹ ڪـآنون‌فࢪهـنگـﮯتـربيتۍ هنری امِ٘إم‌حُسَيـن علیه السلام💛🍃 @kanoonemamhossein⊰.🌻✨.⊱ ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 687K

اجرایِ خیابانی: گستردگی اجراهای خیابانی میتواند هرچیزی باشد که از نظر مردم سرگرم کننده است، از حرکات آکروباتیک، دلقک بازی،نقاشی، ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 686K

⊆ قوی‌ترین آدما اونایی که میبرن نیستن، اونایی هستن که وقتی میبازن نااُمید نمیشن ⊱ #انجمن_خلاقیت_و_سرگرمی1 ˼🌸🌥˹ #𝚏𝚊𝚝𝚎𝚖𝚎𝚑𝚖𝚊𝚑𝚟𝚒 ˼👀🦋˹ ڪـآنون‌فࢪهـنگـﮯتـربيتۍ ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 686K

#انجمن_مهدویت4 ˼🌸🌥˹ #𝚏𝚊𝚝𝚎𝚖𝚎𝚑𝚖𝚊𝚑𝚟𝚒 ˼👀🦋˹ ڪـآنون‌فࢪهـنگـﮯتـربيتۍ هنری امِ٘إم‌حُسَيـن علیه السلام💛🍃 @kanoonemamhossein⊰.🌻✨.⊱ ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 686K

- روتین‌روزهای‌مدرسه 📚 • 45 دقیقه قبل از کلاس بیدار شید و صبحانه بخورید تا زمان برای رفتن به مدرسه ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 686K

برای رسیدݩ به اهداف چیکار کنیم .💛💭.!؟ 1-اهدافتون رو به 𝟛 دسته کوتاه مدت، میاݩ مدت و بلند مدت تقسیم ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 686K

کتاب دوستانى هم هستند که از ترسِ اینکه گنجینه‌ى کتابشان را براى همیشه از دست بدهند، هرگز کتاب امانت نمى‌دهند. ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 686K

نکاتی برای خلاصه نویسی 📗¹.همون بار اول خلاصه نکن قبل خلاصه کردن از تسلطت مطمئن باش 🌷². به زبان خودت ... (ادامه)


یک شنبه 23 بهمن 1401 686K

『شادباش! نه به خاطر اینکه همه چی خوبه، بلکه به خاطر اینکه تو میتونی خوبی رو تو همه چی ببینی🐻🤎』 ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام