شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی


🔶 کانال اطلاع رسانی 🔹 🔶اخبار مهم وزارت آموزش و پرورش 🔹 🔶به دانش آموزان

khabar@سه شنبه 1 خرداد 1403 - 12:44:39 9M
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

@khabarمرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


✅ راهنمای شماره 23

⁉️  عنوان : خرید کتب درسی در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir

📣 در این راهنما با نحوه خرید کتب درسی در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir آشنا می شوید.


💻 جهت مشاهده کلیک نمایید
https://kandoo.medu.ir/v/NUlvz8g1j237w


مرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad

💻 پورتال
https://ict.medu.gov.ir

📱کانال کندو
https://kandoo.medu.ir/channel/fanavari×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام