شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی


🔶 کانال اطلاع رسانی 🔹 🔶اخبار مهم وزارت آموزش و پرورش 🔹 🔶به دانش آموزان

khabar@دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 19:24:09 6M
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

@khabar


❇️ بنا بر تصمیم ستاد تشییع شهدای خدمت،
امتحانات دانش‌‌آموزان تا پایان هفته لغو شد.

@khabar×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام