شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی


🔶 کانال اطلاع رسانی 🔹 🔶اخبار مهم وزارت آموزش و پرورش 🔹 🔶به دانش آموزان

khabar@پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 14:42:56 13M
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

@khabar


📌قابل توجه اولیای گرامی

✅ شروع پیش ثبت نام الکترونیک پایه اول ابتدایی مدارس کشور برای سال تحصیلی ۴۰۴-۱۴۰۳ از ۱۹ اردیبهشت ماه

❇️مراحل پیش ثبت نام الکترونیکی:

⬅️ مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir
⬅️ورود از طریق دکمه والدین/عموم/فرهنگیان
⬅️انتخاب آیکن پیش ثبت ناممرکز توسعه آموزش مجازی، امنیت و فناوری اطلاعات
‏🆔 @Fanavari_setad×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام