شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی


🔶 کانال اطلاع رسانی 🔹 🔶اخبار مهم وزارت آموزش و پرورش 🔹 🔶به دانش آموزان

khabar@چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 21:41:52 2M
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

@khabar


اطلاعیه شماره1:
دانش آموزان و شرکت کنندگان آزمون های نهایی ، همکاران و اولیای محترم؛

لطفاً آموزش و پرورش را در ارزیابی از فرآیند برگزاری آزمون های نهایی و وضعیت حوزه های اجرای آزمون یاری نمایید.
برای این منظور از طریق پیوند «ارزیابی وضعیت حوزه و آزمون» در صفحه اصلی شاد به سوالات پاسخ دهید.×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام