شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانال مهرمدرسه

کانال مهرمدرسه


mehremadrese@چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 20:03:07 59K
کانال مهرمدرسه

کانال مهرمدرسه

@mehremadrese


در آستان ۴ خرداد روز دزفول روز مقاومت و پایداری انجام شد؛
آغاز عملیات احداث ۴۵ کلاس درس برای دانش آموزان عزیز دزفول                                         https://dres.ir/fa/news/14731×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام