شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش


صفحه رسمی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش آخرین اخبار مدارس، ادارات، ادارات کل، وزارتخانه ،جلوه های زیبای معلمی و اقدامات زیبای دانش آموزی در این کانال منتشر می شود.

officialmedu@سه شنبه 2 خرداد 1402 - 16:22:39 665K
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

@officialmedu


برنامه دکتر رضا مراد صحرایی برای تصدی کرسی وزارت آموزش و پرورش در حوزه "رتبه بندی معلمان"چیست؟×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام